Gréasán Oiliúna Meáin Chumarsáide

'Ar scáth a chéile a mhaireann muid'

Cuireann Gréasán na Meán Skillnet scileanna cruthaitheach agus praicticiúil ar fáil do scéalaíocht agus cumarsáid i gcló, ar an raidió , teilifíse agus ar an idirlíon. Trí thionsnaimh oiliúna núalach:

  • Tugann muid deis do chéimithe nua scileanna nua a fhoghlaim a thabharfaidh an t-eolas dóibh agus na scileanna praiticiúila a theastaíonn chun fostaíocht a fháil san earnáil.
  • Cuireann muid oiliúint ar fáil a dhíríonn ar na riachtanais nua atá ag teacht chun cinn sa tionscail, dár mbaill reatha agus ár mbaill sa todhchaí.
  • Táirgí nua a fhorbairt agus a aithint sa margadh thar ardáin sna meáin.

Tá Gréasán na Meán Skillnet sásta cabhrú le daoine atá ag lorg oibre trí líon teoranta áiteanna a chur ar fáil saor in aisce ar chúrsaí. Lean an nasc seo a leanas, le do thoil, chun na coinníollacha cáilitheachta a sheiceáil http://www.skillnets.ie/job-seekers/eligibility-criteria.
Tá Gréasán na Meán bródúil as an gcaighdeán ard agus oiliúint nualách a sheachadann muid agus an deis céanna ag chuile dhuine.

Steve Kaplan Comedy
PNAG Videos